Home » 6.1 Hoe teken je een schakeling?

6.1 Hoe teken je een schakeling?

 

Hieronder zie je een stroomkring.

Een batterij heeft twee polen.

Een min pool en een plus pool.

 

De stroom loopt van de pluspool van de batterij door de snoeren.

Daarna gaat de stroom door de schakelaar.

Via de lamp gaat de stroom naar de minpool van de batterij.

 

Batterij, draden, lampje en schakelaar vormen samen een schakeling.

Het natekenen van een schakeling is veel werk.

Daarom gebruik je symbolen.

In het plaatje staan enkele symbolen.

Een tekening met symbolen heet een schema.