Home » Hoofdstuk 2 Warmte » 2.2 Welke brandstoffen zijn er?

2.2 Welke brandstoffen zijn er?

 

2.2 Welke brandstoffen zijn er?

 

De meeste warmtebronnen halen warmte uit brandstoffen.

Steenkool, aardolie en aardgas zijn fossiele brandstoffen.

Ze zijn ontstaan uit dode planten en dieren.

De omvorming van de planten en dieren tot brandstoffen

duurt miljoenen jaren.

Uit aardolie komen brandstoffen als stookolie, benzine,

dieselolie en kerosine.

 

Andere brandstoffen zijn gas uit afvalstoffen en hout.

Gas uit afvalstoffen heet biogas.

Elektriciteitscentrales gebruiken vaak fossiele brandstoffen.

Bij een tankstation kun je benzine, dieselolie, LPG en superbenzine kopen.