Home » Hoofdstuk 2 Warmte » 2.4 Welke nadelen heeft brandstofgebruik?

2.4 Welke nadelen heeft brandstofgebruik?

 

2.4 Welke nadelen heeft brandstofgebruik?

 

Door de verbranding van brandstoffen komen er

verbrandingsgassen in de lucht.

De verbrandingsgassen veroorzaken milieuproblemen

zoals het broeikaseffect en zure regen.

Door het broeikaseffect stijgt de temperatuur op aarde.

Er smelt meer ijs op de polen en op de bergtoppen.

Door het gesmolten ijs stijgt het waterpeil in rivieren en in zee├źn.

Zure regen tast de natuur en gebouwen aan.

Nadelen van brandstofgebruik kun je beperken door minder brandstof te gebruiken.

Schone energie raakt nooit op.

Je kunt de nadelen van brandstofgebruik ook beperken

door schone energie te gebruiken.

Bij schone energie ontstaan geen verbrandingsgassen.

Zonnepanelen gebruiken schone energie.

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektrische energie.

Met zonne-energie kun je ook water verwarmen.

Andere vormen van schone energie zijn

windenergieen waterenergie.

Windenergie

Zonnepanelen

Waterenergie

http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/nps/hetklokhuis/bb.20050803.asf&ssid=269