Home » Hoofdstuk 4 Het practicumlokaal » 4.6 Waarvoor dient die rode knop?

4.6 Waarvoor dient die rode knop?

 

In het technieklokaal en in het nask-lokaal zit een noodstop.

De noodstop is voor de veiligheid.

Als er iets ergs met elektriciteit gebeurt, dan kan iemand de noodknop

indrukken.

De noodstop schakelt in 1 keer alle elektriciteit in het lokaal uit.

In geval van nood mag iedereen op de noodstop drukken.

Iedereen moet weten waar de noodstop is en hoe hij werkt.