Home » Hoofdstuk 2 Warmte » 2.3 Wat gebeurt er bij verbranding?

2.3 Wat gebeurt er bij verbranding?

Om warmte uit brandstoffen te halen, moet je de stof verbranden.

Voor verbranding is zuurstof nodig.

Zuurstof zit in de lucht.

Lucht bestaat voor 20% uit zuurstof.

Een verbranding gaat goed als er voldoende zuurstof is.Met voldoende zuurstof verbrandt aardgas met een blauwe vlam.


Bij een blauwe vlam is er voldoende zuurstofeen gele vlam ontstaatals er te weinig zuurstofvoor de verbranding is

 

 

Als er onvoldoende zuurstof is, dan gaat

de verbranding minder goed.

Je ziet een gele vlam.

In een gele vlam zit veel roet.

In een blauwe vlam zit geen roet.

Een blauwe vlam is veel heter dan een gele vlam.

 

Bij een verbranding ontstaan de verbrandingsgassen

waterdamp en koolstofdioxide.

Deze gassen zijn niet giftig.

In een gele vlam zit ook koolstofmono-oxide.

Koolstofmono-oxide is erg giftig.

Koolstofmono-oxide kun je niet zien en niet ruiken.

Als je te veel koolstofmono-oxide inademt, dan

kun je daaraan dood gaan.